pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 6 czerwca 2017
  • wyświetleń: 534

[ZDJĘCIA] Mechanicy Samochodówki na stażu w Wielkiej Brytanii

W ostatnim tygodniu maja grupa 17 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie rozpoczęła realizację kolejnego stażu zawodowego, tym razem w Wielkiej Brytanii. Grupa uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych tym razem podnosi swoje kompetencje zawodowe w miejscowości Plymouth.

Mechanicy z "Samochodówki" na stażu w Wielkiej Brytanii - 05.2017 · fot.


Celem trzytygodniowego stażu, realizowanego w ramach projektu "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości!" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem na staż uczestnicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Brali udział w zajęciach języka angielskiego, pedagogicznych i kulturowych oraz w szkoleniu bhp. Wszystkie te działania umożliwiły przygotowanie uczniów do właściwej realizacji założeń programu stażu, które mają pozwolić na rozszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów "Samochodówki".

W ramach wspomnianego projektu odbędzie się jeszcze jeden staż zagraniczny. Kolejna grupa uczestników będzie poszerzać swoje szeroko rozumiane kompetencje w Niemczech. Nie są to pierwsze projekty realizowane w PZS nr 1. Od kilku lat umożliwiamy naszym uczniom wyjazdy na staże zagraniczne, z których do tej pory skorzystało około 120 osób. W ciągu następnych 2 lat stażami zostanie objętych 60 uczniów. Obecnie czekamy na akceptację kolejnych wniosków, których realizacja pozwoli zapewnić ciągłość staży zagranicznych dla uczniów.

Udział w realizacji stażu jest ogromną szansą dla naszych wychowanków na skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności ze sposobem pracy zakładów zagranicznych. Wnioski płynące z takiej konfrontacji bardzo często wskazują na wysokie kompetencje zawodowe naszych uczniów, którzy w zagranicznych firmach są chwaleni i cieszą się dużym szacunkiem, niejednokrotnie otrzymując propozycje pracy. Dlatego też uważamy, że nasza szkoła to szkoła dobrego wyboru, umożliwiająca swoim uczniom nabycie wielu cennych kompetencji zarówno w kraju, jak i za granicą.


PZS nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.