pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 22 września 2017
  • wyświetleń: 604

Uczniowie Samochodówki odbędą kolejny staż w Niemczech

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje liczne projekty, których głównym celem jest zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności zarówno uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. Przed młodzieżą PZS nr 1 kolejny staż zagraniczny. "Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości" - taki cel został postawiony przed uczniami samochodówki, którzy już od 1 do 21 października będą realizowali swoją mobilność w niemieckich zakładach pracy.

Staże uczniów Samochodówki · fot.


Przedstawiciele dziewięciu kierunków takich jak: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, ślusarz, elektryk, sprzedawca, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych podczas zagranicznego stażu będą podnosić swoje kompetencje zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia oraz wzbogacać i pogłębiać swoje umiejętności językowe.

Staże uczniów Samochodówki · fot.


Październikowy staż uczniów jest trzecim stażem realizowanym w ramach projektu "Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości". Na przełomie maja i czerwca grupa 17 uczniów w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych odbywała staż w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy stażu podnieśli swoje kompetencje zawodowe, społeczne i językowe. Swoje staże odbyli w pięknym portowym miasteczku Plymouth, znajdującym się nad jednym z największych naturalnych portów na świecie. W trakcie stażu uczniowie podnieśli swoje kompetencje z zakresu budowy pojazdów samochodowych, diagnostyki i naprawy usterek, elektroniki i elektrotechniki, a także elementów ślusarstwa. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią i zabytkami tego brytyjskiego miasta słynącego z wielu teatrów i muzeów. Odbyło się również wyjście do lokalnego oceanarium, gdzie nasi uczniowie mogli zapoznać się z bogactwem morskiej fauny. Nie bez znaczenia było również zakwaterowanie uczniów. Nocowanie "u rodzin" dodatnio wpłynęło na podniesienie kompetencji językowych oraz społecznych naszej młodzieży. W ten sposób mieli oni również większe szanse na poznanie brytyjskiej kultury, podejścia do życia tamtejszej społeczności, a także na wymianę własnych doświadczeń zarówno z rodzinami ich przyjmującymi, jak i z uczestnikami staży z innych państw europejskich. Wszystkie te działania wpłynęły również na integrację młodzieży - nie tylko w swojej grupie, ale przede wszystkim w szerszym gronie - międzynarodowym.

Staże uczniów Samochodówki · fot.


Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie stara się w ramach swojej działalności umożliwiać uczniom wyjazdy na staże zagraniczne ze względu na przekonanie, że wnoszą one bardzo dużo w rozwój młodego człowieka i zwiększają jego szanse na lepszy start w dorosłe, nie tylko zawodowe, życie. Udział w stażach pozwala na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych, ale również społecznych i językowych. Zwiększa otwartość na społeczeństwo europejskie, a także pozwala inaczej, szerzej pojmować zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się jeszcze jeden staż zagraniczny w ramach projektu "Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości", który realizowany jest w ramach projektu systemowego "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staże uczniów Samochodówki · fot.


PZS nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.