pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie
praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Edukacja

  • 9 października 2017
  • wyświetleń: 689

Konkurs ekologiczny dla przedszkoli - "Nie dokarmiaj smoga"

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą wziąć udział w konkursie "Nie dokarmiaj smoga". Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat proekologicznych postaw i zachowań.

Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli w powiecie pszczyńskim w wieku 3-6 lat. Głównym zadaniem jest zainteresowanie zjawiskiem niskiej emisji, negatywnych skutków jej oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem swojego przedszkola prac do siedziby Przedszkola Publicznego nr 2 im. Juliana Tuwima na ulicy Zamenhofa 12 w Pszczynie. Rysunek plastyczny w formacie A3 lub A4 należy składać do 27 października w godzinach 8.00-15.00. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 listopada podczas II Zlotu Pszczyńskich Smogów na pszczyńskim rynku. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta w Pszczynie.

Organizatorzy konkursu: Urząd Miasta w Pszczynie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Publiczne Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 7

tel. 32 210-24-98
fax 32 210-24-98

BM / pless.pl, źródło: POPP Pszczyna

REKLAMA

Komentarze