pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 5 grudnia 2017
  • wyświetleń: 974

[ZDJĘCIA] Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli

30 listopada w Technikum nr 1 w Woli odbył się Międzyszkolny Konkurs Hotelarski "Hotelarz z powołaniem". Siedmioro uczniów ze szkół o profilach turystycznych i hotelarskich zmierzyło się w rywalizacji międzyszkolnej, wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


Celem konkursu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, uaktywnienie i rozwijanie zainteresowań branżowych uczniów, zaznajomienie z sytuacjami stresującymi związanymi z realną, codzienną obsługą gości hotelowych oraz aktywna rywalizacja uczniów z rożnych szkół. Celowe było również nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami uczącymi w szkołach o profilu hotelarskim. W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nr 4 w Oświęcimiu, Zespół Szkół w Dąbrowie Górniczej oraz uczniowie naszego Technikum.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


Konkurs składał się z trzech etapów. Część pierwsza: etap testowy - sprawdzenie wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy hotelarskiej i gastronomicznej. Pisemny test z zakresu przedmiotów zawodowych kwalifikacji T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Test składał się z 25 pytań. Czas trwania testu wynosił 15 minut, a każdy uczeń maksymalnie mógł otrzymać 25 punktów.

Część druga: rozmowa kwalifikacyjna, którą z naszymi uczestnikami przeprowadzała sama Wioletta Tasarek, wicedyrektor Hotelu Imperiale w Oświęcimiu. Uczestnicy musieli dokonać autoprezentacji swojej osoby, wskazać swoje mocne strony, omówić swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, oraz odpowiadać na pytania dotyczące pracy na poszczególnych stanowiskach w nowo powstałym hotelu. Czas przeznaczony na rozmowę kwalifikacją dla każdego uczestnika wynosił 3 minuty. Podczas niełatwej pracy Komisji, która przyznawała punkty, hotelarze z klasy III: Paulina Pałka, Szymon Foltyn oraz Robert Wrzeszcz zaprezentowali serwis synchroniczny przygotowany przez panią Barbarę Cichocką-Krawczyk.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


Część trzecia: praktyczna, była dla półfinalistów bardziej skomplikowana i stresująca. Nastąpiło tzw. "przełamywanie lodów" w relacji recepcjonista i gość hotelowy. W rolę gościa zagranicznego wcieliła się również wicedyrektor Hotelu Wioletta Tasarek, która poprzez swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności aktorskie i językowe odzwierciedliła rzeczywiste zachowania i reakcje gości hotelowych. Uczestnicy jako pracownicy recepcji hotelowej musieli w języku angielskim umiejętnie wybrnąć z danej problematycznej sytuacji z gościem hotelowym. Nie było łatwo. Oceniano znajomość słownictwa branżowego, wymowę, poprawność gramatyczną, kreatywność rozwiązania danej sytuacji, jak również mowę ciała. W tej części Komisja zadecydowała o tym, kto zakwalifikował się do kolejnego etapu.

Przerwa kawowa ze słodkim poczęstunkiem, który przygotowali nasi znakomici żywieniowcy z klasy II i III, skutecznie ostudziła emocje i wprowadziła uczestników w pozytywny nastrój. Po przerwie werdykt Komisji został ogłoszony przez prowadzących: Izę Hurko i Kamila Sochackiego.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


Do półfinału zakwalifikowało się pięć osób, które zdobyły największą ilość punktów. Tak więc do II etapu przeszły: Alicja Sikora, Weronika Binda, Agata Niewiadomska, Michelle Ćwięk oraz Aleksandra Kachniarz. W walce uczennice losowały pytania z przedmiotu obsługa konsumenta. Wiedzę oceniał Michał Chrobok, doświadczony hotelarz i kelner, pracownik Hotelu Altus Prestige w Katowicach 27 piętro, absolwent naszej szkoły i wychowanek Barbary Cichockiej-Krawczyk.

Dziewczyny odpowiadały na dwa wylosowane przez siebie pytania. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskując po 1 punkcie. W rezultacie na tablicy szybko pojawiły się wyniki zapisywane przez Julię Dobry. Prowadzący ogłosili trzy imiona i nazwiska osób, które przeszły do finału. O tytuł " Hotelarza z powołaniem" walczyły: Alicja Sikora, Michelle Ćwięk i Weronika Binda. Uczestniczki miały 10 minut na przygotowanie się do pracy w dziale gastronomicznym.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


Etap III to również część praktyczna. Zadanie praktyczne, w którym uczennice pracowały pod presją czasu, losowały jedno z konkretnych śniadań hotelowych, musiały umiejętnie dobrać odpowiednią zastawę stołową, składniki gramaturowe oraz przyrządzić daną potrawę, nakryć i udekorować stół, a także podać ją ciepłą wraz z napojem gorącym.

Czas przygotowania śniadań hotelowych: amerykańskiego, francuskiego oraz wiedeńskiego rozszerzonego ograniczał się do 30 minut. Finaliści pracowali pod uważnym okiem Komisji. Stanęli na wysokości zadania. Głosy decydujące w tej części przypadły Renacie Łukasik, nauczycielowi przedmiotów zawodowych z gastronomii oraz Michałowi Chrobokowi. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę przekazując wyniki do ogłoszenia prowadzącym.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


Pierwsze miejsce zajęła Alicja Sikora z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. Otrzymała płatny staż w sieci Hoteli Qubus i dwa vouchery do Spa w Hotelu Piramida w Tychach. Drugie miejsce zajęła Michelle Ćwięk z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach. Otrzymała voucher na kurs sommelierski, dwa vouchery do Spa w Hotelu Imperiale w Oświęcimiu oraz inne upominki. Trzecie miejsce zajęła Weronika Binda z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. Otrzymała bon podarunkowy do Reserved, Voucher na kolację w restauracji 27th- floor w Hotelu Altus Prestige w Katowicach oraz inne upominki. Komisja postanowiła również przyznać wyróżnienie dla uczennicy Technikum nr 1 w Woli - Agaty Niewiadomskiej.

Wszyscy uczestnicy oraz ich nauczyciele otrzymali atrakcyjne prezenty ufundowane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową W Katowicach.

Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w Zespole Szkół w Woli - 30.11.2017 · fot.


W Komisji zasiedli: Wioletta Tasarek, wicedyrektor Hotelu Imperiale w Oświęcimiu; Renata Łukasik, nauczyciel przedmiotów zawodowych z gastronomii; Izabela Jakimowicz, nauczyciel języka angielskiego; Michał Chrobok, przedstawiciel Hotelu Altus Prestige w Katowicach; pan Jarosław, przedstawiciel Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach; Teresa Koczor, dyrektor Zespołu Szkół w Woli; Tomasz Baranowski - przewodniczący Komisji, wicedyrektor Zespołu Szkół w Woli.

Organizatorem konkursu była Barbara Cichocka-Krawczyk.

ZS Wola

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.