pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 8 grudnia 2017
  • wyświetleń: 1064

[ZDJĘCIA] Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce

21 listopada w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się uroczyste podsumowanie "Mam wiedzę mam umiejętności, nie boję się przyszłości" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (realizowane w latach 2015/2017).

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 21.11.2017 · fot.


Niniejszy projekt obejmował staże zagraniczne dla trzech grup uczniowskich w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii, łącznie 55 uczniów, a także jeden staż zawodowy dla 9 nauczycieli kształcenia zawodowego w Hiszpanii. Swoim zakresem projekt objął następujące zawody:
  • Technik pojazdów samochodowych,
  • Technik Usług Fryzjerskich,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Fryzjer,
  • Ślusarz,
  • Elektryk,
  • Sprzedawca,
  • Monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych.


W trakcie swoich staży uczniowie, jak i nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, a także skonfrontowania funkcjonowania zakładów zagranicznych i krajowych. Wszyscy podnieśli kompetencje społeczne, językowe, a przede wszystkim zawodowe. Poprzez zrealizowanie tego projektu mamy pewność, że nasi obecni, a także przyszli absolwenci nie będą bali się przyszłości, ponieważ mają wiedzę i umiejętności wystarczające, aby swobodnie realizować się zawodowo na europejskim rynku pracy.

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 21.11.2017 · fot.


Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta Krystian Szostak, wizytator Kuratorium Oświaty - Andrzej Mróz, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor PZS nr 2 w Pszczynie Piotr Cygan oraz pracodawcy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem ogólnopolskim dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on odpowiedzią na konieczność wsparcia obszarów zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Z tego Programu realizowane są również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Program stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. 

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 21.11.2017 · fot.


Podczas wtorkowego spotkania swoje refleksje i wrażenia po odbyciu stażu zagranicznego relacjonowali przedstawiciele wszystkich grupy uczniowskich, a także reprezentant grona nauczycielskiego. Relacje przedstawicieli stażystów, którzy swoją mobilność zrealizowali w Anglii, Hiszpanii i w Niemczech poparte były prezentacjami filmów obrazujących chwile z odbytych staży.

Także zaproszeni goście zabierając głos podkreślali, jak wielkie możliwości dla szkolnictwa płyną z realizacji projektów unijnych oraz istotę i znaczenie nabytych podczas realizacji stażu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Dopełnieniem spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność oraz certyfikatów potwierdzających ich odbycie.

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 21.11.2017 · fot.


Obecnie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie realizowanych jest 5 projektów staży zagranicznych przede wszystkim dla uczniów ale i również dla nauczycieli. W najbliższej przyszłości (lata 2018-2019) swoje mobilności zrealizuje 80 uczniów i 18 nauczycieli. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do kolejnych wniosków w ramach ERASMUS+ aby naszym przyszłym uczniom również umożliwić wyjazd na zagraniczne praktyki w roku 2020.

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 21.11.2017 · fot.


Anna Harazin

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.