pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 29 marca 2018
  • 10 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 884

Dni otwarte w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych

Za nami:

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zapraszają na Dni otwarte szkoły, które odbędą się 10 i 11 kwietnia w godzinach od 8.00 - 14.00.

[zdjecie=47705 {Dni otwarte w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych}
]
Zapraszamy rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zainteresowanych specjalistyczną działalnością: szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej I stopnia.

Pragniemy zaprezentować ofertę edukacyjno-terapeutyczną placówki, umożliwić jej zwiedzenie oraz zachęcić do wzięcia udziału w szkolnych zajęciach otwartych wg załączonego harmonogramu. Dzień Otwarty stanie się okazją do zadawania nurtujących pytań, czy zweryfikowania swoich obaw. Będzie można porozmawiać z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutami m.in.: SI, Biofeedback, Tomatis.

Program

10.04.2018:
- zajęcia praktyczne kucharzy - zapoznanie z recepturami, organizacja stanowisk pracy, zasady sporządzania poszczególnych wyrobów gastronomicznych (8:45 -10:25);
- prezentacja zawodów (10:30 -12:15);
- moje predyspozycje osobiste i plany zawodowe (12:30- 13:15);
- diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych (13:20- 14:05);
- możliwość rozmowy z nauczycielami, specjalistami, zwiedzanie szkoły.

11.04.2018:
- zwiedzanie szkoły, możliwość rozmowy z nauczycielami i specjalistami (8.00-14.00)
- udział z zajęciach otwartych:
- wiosenne zabawy integracyjne (9.35-11.15);
- zajęcia otwarte metodą ruchu rozwijającego W. Scherborne w klasach I-III (11.30-12.15);
- przygoda z książką (11.30-12.15);
- zajęcia ruchowe - tańce, gimnastyka korekcyjna, SI (12.30-13.15);
- warsztaty ceramiczne (12.30-14.00);

- obserwacja zajęć lekcyjnych:
- przysposobienie do pracy (8.00-12.15);
- j. polski w kl. IV (8.50-9.35);
- edukacja wczesnoszkolna ( 9.40-10.25);
- matematyka w kl. V (9.40-10.25);
- j. polski w kl. VI (10.30-11.15);
- obserwacja zajęć w klasie dla uczniów z autyzmem (10.30-11.15);

- obserwacja zajęć specjalistycznych:
- rewalidacja (godz. 8.00);
- Tomatis (godz. 9.00);
- logopedia (godz. 9.40);
- biofeedback (godz. 10.30).

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze