Nieruchomoci Pszczyna Nieruchomoci Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

 • 29 czerwca 2018
 • wyświetleń: 1340

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce

W czerwcu w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się uroczyste podsumowanie "Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (realizowane w latach 2016/2018).

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 06.2018 · fot.


Niniejszy projekt obejmował staże zagraniczne dla dwóch grup uczniowskich. Mobilności zostały zrealizowane w Niemczech i w Hiszpanii, łącznie wyjechało 40 uczniów. Swoim zakresem projekt objął następujące zawody:
 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik usług fryzjerskich,
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Fryzjer,
 • Ślusarz,
 • Elektryk,
 • Sprzedawca,
 • Monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych.


W trakcie swoich staży zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, a także skonfrontowania funkcjonowania zakładów zagranicznych i krajowych. Wszyscy podnieśli kompetencje społeczne, językowe a przede wszystkim zawodowe. Poprzez zrealizowanie tego projektu mamy pewność, że nasi obecni a także przyszli absolwenci nie będą bali się przyszłości ponieważ mają wiedzę i umiejętności wystarczające aby swobodnie realizować się zawodowo na europejskim rynku pracy.

Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta Krystian Szostak, wizytator Kuratorium Oświaty - Andrzej Mróz, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie.

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 06.2018
Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 06.2018 · fot.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem ogólnopolskim dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on odpowiedzią na konieczność wsparcia obszarów zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Z tego Programu realizowane są również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Program stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom.

Podczas piątkowego spotkania swoje refleksje i wrażenia po odbyciu stażu zagranicznego relacjonowali przedstawiciele każdej z grup, która zrealizowała mobilność. Relacje przedstawicieli stażystów, którzy swoją mobilność zrealizowali w Hiszpanii i w Niemczech poparte były prezentacjami filmów obrazujących chwile z odbytych staży.

Także zaproszeni goście zabierając głos podkreślali, jak wielkie możliwości dla szkolnictwa płyną z realizacji projektów unijnych oraz istotę i znaczenie nabytych podczas realizacji stażu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 06.2018
Podsumowanie kolejnych staży w Samochodówce - 06.2018 · fot.


Dopełnieniem spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność oraz certyfikatów potwierdzających ich odbycie.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych piątkowe podsumowanie połączone zostało z Europejskim Forum Młodych dzi9ęki czemu nasze efekty mobilności mogliśmy przedstawić szerszemu gronu odbiorców a z drugiej nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z innymi formami mobilności zagranicznych oraz wynikami badań nt. mobilności i wiedzy osób nt. swoich praw w UE.

Obecnie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie realizowane są 3 projekty staży zagranicznych przede wszystkim dla uczniów ale i również dla nauczycieli. W najbliższej przyszłości (lata 2019-2020) swoje mobilności zrealizuje 40 uczniów i 18 nauczycieli. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do kolejnych wniosków w ramach ERASMUS+ aby naszym przyszłym uczniom również umożliwić wyjazd na zagraniczne praktyki w roku 2020.

Bartosz Furczyk

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA