Nieruchomoci Pszczyna Nieruchomoci Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 19 lipca 2018
  • wyświetleń: 3156

[ZDJĘCIA] Nauczyciele Samochodówki na szkoleniach za granicą

W dniach od 2 do 6 lipca osiemnastu nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkól nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie uczestniczyło w realizacji projektu unijnego "Chcemy wiedzieć i umieć więcej". Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Nauczyciele Samochodówki na szkoleniach - 2-6.07.2018 · fot.


Szkolenia "Co-operative Learning Course - Secondary Schools - CLCS" oraz "Content & Language Integrated Learning - CLIL" realizowane były w Wielkiej Brytanii dzięki firmie ENSO Group LTD. W ramach projektu nauczyciele ukończyli kurs języka angielskiego, a także uczestniczyli w kilkunastu szkoleniach w zakresie programu e-Twinning. Nauczyciele biorący udział w kursie "CLCS" poznali różne aspekty zarządzania klasą, utrzymania dyscypliny w klasie, analizowania powodów konfliktów w grupie rówieśniczej, a także badania sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami. W ramach tego szkolenia nauczyciele rozwinęli umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz poznali techniki zmian zachowania u uczniów.

Szkolenie "CLIL" umożliwiło uczestnikom poznanie kluczowych zasad tej metody nauczania, sposobów korelacji nauczania kompetencji językowych z innymi przedmiotami, technik dzielenia się pomysłami dydaktycznymi, metod analizy materiałów i ćwiczeń wykorzystywanych w programach nauczania CLIL oraz sposobów kreatywnego wykorzystania dostępnych materiałów dydaktycznych dla własnych celów nauczania. W trakcie szkolenia nauczyciele poszerzyli również znajomość technik nauczania i stopień ich efektywności, a także dowiedzieli się jak motywować ucznia do nauki z zachowaniem jego autonomii w procesie uczenia się. Dużym atutem szkolenia było zdobycie umiejętności korygowania błędów z zachowaniem równowagi pomiędzy poziomem poprawności, a płynnością wypowiedzi.

Nauczyciele Samochodówki na szkoleniach - 2-6.07.2018
Nauczyciele Samochodówki na szkoleniach - 2-6.07.2018 · fot.


W tym samym czasie sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięło udział w kursie AUTOCAD zorganizowanym przez firmę Mobility Project w Hiszpanii. Szkolenie AUTOCAD umożliwiło nauczycielom zapoznanie się z podstawami obsługi tego programu. Nauczyciele poznali jego zasadnicze funkcje, możliwości i nauczyli się je wykorzystywać. Kolejnym etapem tego szkolenia jest wdrażanie nauczania m.in. rysunku technicznego w szkole z wykorzystaniem tego oprogramowania.

W ramach projektu uczestnicy realizowali także program kulturowy, który umożliwił im poznanie historii, kultury i obyczajowości Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Nauczyciele zapoznali się z historią i zabytkami Clevedon i Walencji. Doskonałą okazją do zaznajomienia się z kulturą brytyjską były wizyty w takich miejscowościach jak Bristol, Bath, czy Cardiff.

Nauczyciele Samochodówki na szkoleniach - 2-6.07.2018
Nauczyciele Samochodówki na szkoleniach - 2-6.07.2018 · fot.


Podsumowaniem udziału w szkoleniu był test sprawdzający zdobytą wiedzę oraz uroczyste wręczenie certyfikatów. Dzięki bardzo dobrej organizacji pobytu, ciekawej tematyce zajęć, zaangażowaniu i kreatywności grupy możliwa była skuteczna wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych technik i możliwości w kształceniu. Efektem realizacji mobilności jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczestników, poprawa i zwiększenie jakości szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. Wszystkie te czynniki przyczynią się niewątpliwie do podniesienia jakości pracy naszej placówki, zwiększeniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pozytywny odbiór w środowisku lokalnym.

Bartosz Furczyk

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA