Nieruchomoci Pszczyna Nieruchomoci Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 22 lipca 2018
  • 24 lipca 2018
  • wyświetleń: 5300

Szkołę Podstawową nr 2 w Pszczynie czeka rozbudowa

Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie. Dzięki inwestycji placówka powiększy się o minimum 6 sal lekcyjnych wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym oraz małą salą gimnastyczną.

szkoła podstawowa nr 2
Szkołę Podstawową nr 2 w Pszczynie czeka rozbudowa · fot.


Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W pierwszym etapie wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał sporządzić dokumentację projektową dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Kolejny etap inwestycji to rozbudowa placówki.

Urząd Miejski w Pszczynie przewiduje rozbudowę istniejącego budynku szkoły oraz nadbudowę nad pomieszczeniami zaplecza socjalnego sali gimnastycznej. Zgodnie z założeniami rozbudowa istniejącej szkoły ma zapewnić uzyskanie min. 6 sal lekcyjnych z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym, małą salę gimnastyczną, (ok. 12mx12m) oraz komunikację pionowa i poziomą.

Inwestycja zakłada powiązanie funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejącym budynkiem szkoły i wspólne użytkowanie w niektórych obszarach działania - dotyczy to administracji, czy też utrzymywania czystości i porządku.

W związku z planowaną rozbudową przewiduje się też wykonanie nowego zagospodarowania terenu - wymiana ogrodzenia w granicach opracowania, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, przebudowę uzbrojenia podziemnego, wykonanie drogi dojazdowej (pożarowej), wykonanie nowych miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni oraz przeniesienie istniejącego placu zabaw w miejsce uzgodnione z dyrekcją szkoły w przypadku wystąpienia kolizji z planowaną rozbudową.

Harmonogram inwestycji:
  • do 30.09.2018 r. - wykonanie i przedstawienie koncepcji architektonicznej,
  • do 14.12.2018 r. - uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji w tym prawomocnego pozwolenia na budowę koniecznych do realizacji zadania,
  • do 4 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę - wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż, przedmiarów, kosztorysów, STWiORB, planu BIOZ,
  • do 30.06.2020 r. - zakończenie robót budowlanych.


W budżecie gminy Pszczyna na 2018 rok na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 zabezpieczono 500 tys. złotych. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku na ten cel gmina przeznaczy 3,5 mln złotych, a w 2020 roku 1 mln złotych. Łącznie inwestycja ma kosztować ok. 5 mln złotych.

ab / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA