Nieruchomo�ci Pszczyna Nieruchomo�ci Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 3 kwietnia 2010
  • wyświetleń: 2953

ZS nr 1 z Comeniusem za pan brat

Unijny Program Edukacyjny Comenius, umożliwiający międzynarodową współpracę pomiędzy różnymi placówkami oświatowymi, z różnych krajów europejskich, daje ogromne możliwości dla rozwoju wielu sfer życia szkoły. Dotyczyć to może zarówno podnoszenia poziomu języka obcego, rozwoju infrastruktury szkoły, czy ogólnej jakości szkoły jako placówki oświatowej.

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (w skład którego wchodzą III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Publiczne nr 2) stara się w pełni korzystać z możliwości, jakie płyną z udziału w unijnym programie Comenius.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy taki projekt, w jakim szkoła obecnie bierze udział. W latach 2006-2009, szkoła realizowała 3-letni Projekt Rozwoju Szkoły, z partnerami z Niemiec, Finlandii i Turcji. Temat projektu "Nowe Media w Europejskich Koncepcjach Nauczania", jednoznacznie określał istotę projektu i jego główne założenia. Celem przedsięwzięcia było jak najszersze zintegrowanie nowych mediów z tokiem lekcyjnym, oraz stworzenie wspólnej bazy danych, w końcowym efekcie do ogólnego upowszechnienia. Projekt został pomyślnie zrealizowany, a szkoła postanowiła dalej realizować podobne przedsięwzięcia.

ZS nr 1 z Comeniusem za pan brat


Należało do nich, na przykład, pozyskanie Asystenta Językowego Comeniusa, nauczyciela-stażysty, który mógłby prowadzić zajęcia w szkole. Szkoła miała ogromne szczęście, gdyż składając wniosek do Agencji Narodowej Programu Comenius, nie spodziewała się, iż pozyska zarówno asystenta z języka angielskiego i niemieckiego w jednej osobie. Wprawdzie pani Wiebke Pahl pochodzi z Poczdamu w Niemczech, jednakże biegle włada zarówno językiem angielskim, jak i polskim. Dodatkowo, okazała się bardzo zaangażowaną i twórczą osobą, wnosząc wiele pozytywnych wartości w życie szkoły. Obecnie nadal utrzymuje kontakt ze szkołą, nauczycielami i uczniami.

III LO oraz GP nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, realizują obecnie kolejne przedsięwzięcie unijne. Tym razem jest to 2-letni Szkolny Projekt Comeniusa (dawniej noszący nazwę Projekt Rozwoju Szkoły). Jest on przewidziany do realizacji na lata 2009-2011, a zatytułowany jest "Młodzi Reporterzy Europy".

W dużej mierze czerpie on doświadczenia z poprzednio realizowanego projektu i zwraca uwagę na możliwości płynące z wykorzystywania nowych mediów w edukacji. Dodatkowo koncentruje się on na jakże istotnych wartościach europejskich, takich jak tożsamość, kultura i historia własnego regionu oraz poznawanie wartości narodowych krajów partnerskich. W obecnym projekcie partnerami są szkoły z miasta Ordes w Hiszpanii (Institutu Educacion Secundaria "Maruxa Mallo") oraz z miasta Druskienniki na Litwie (Druskininku "Atgimimo" Vidurine Mokykla). Warto podkreślić, iż polska szkoła jest koordynatorem całego projektu.

W ramach obecnie realizowanego projektu, uczniowie szkoły realizują wiele ciekawych tematów, takich jak Historia Mego Imienia, Sztuka Jako Wyraz Tożsamości Regionalnej i Narodowej, Sławne Osobowości Kultury Regionalnej i Narodowej. Dodatkowo, w trakcie roku szkolnego mają miejsce spotkania partnerów projektu. W listopadzie 2009 roku uczniowie i nauczyciele spotkali się na Litwie, w lutym 2010 roku miało miejsce spotkanie w Hiszpanii, a pod obecnego koniec roku szkolnego będzie mieć miejsce spotkanie centralne w Polsce.

Warto podkreślić, że Program Comenius wyraźnie przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Zachęca uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych, motywuje do nauki języków obcych oraz promuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji szkolnej.

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie stara się stale wykorzystywać te możliwości, podejmując się coraz to nowych przedsięwzięć. Można więc śmiało stwierdzić, iż szkoła ta jest jak najbardziej "z Comeniusem za pan brat". Praca nad Edukacyjnymi Projektami Unijnymi wymaga być może wiele dodatkowej pracy i szczególnego zaangażowania, zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów, jednak korzyści z tego płynące okazują się być nieporównywalnie większe. Jak najbardziej więc warto korzystać z możliwości jakie dają Unijne Programy Edukacyjne.
(więcej o obecnie realizowanym projekcie można dowiadywać się na bieżąco, z innych ukazujących się w Internecie i prasie publikacji. W szczególności zapraszamy na stronę szkoły www.zs1pszczyna.pl oraz na stronę aktualnego projektu www.ejournal.fi/ipm705).

Lucyna Nocoń-Kobiór
Koordynator
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Kazimierza Wielkiego 5

tel. 32 210362043-200 Pszczyna
ul. Kazimierza Wielkiego 5

tel. 032 2103620

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA