Nieruchomo�ci Pszczyna Nieruchomo�ci Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 19 grudnia 2018
  • wyświetleń: 572

Stypendia dla wyróżniających się uczniów z gminy Kobiór

12 grudnia na uroczystym apelu uczniowie z gminy Kobiór otrzymali stypendia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kobiór - "Korzystanie z posiadanych talentów".

Ideą programu jest między innymi motywowanie uczniów do dalszego rozwoju posiadanych uzdolnień i talentów, wspieranie dzieci i młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, promowanie wzorców uczniów potrafiących wykorzystywać posiadane talenty. O przyznanie stypendium mogą być przyznawane uczniom klas od VI - VII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Przyznanie stypendium wymagało złożenia stosownego wniosku do wójta gminy. Zgłaszani mogli być uczniowie, którzy osiągnęli szczególne osiągnięcia w nauce w postaci wysokiej średniej ocen oraz legitymowali się szczególnymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi.

W pierwszej edycji obejmującej rok szkolny 2017/2018 w wyznaczonym terminie do 30 września Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej złożyła łącznie 31 wniosków. Powołana przez wójta Komisja Stypendialna ustaliła w wyniku swojej pracy listę stypendystów wraz z propozycją wysokości stypendium obejmującą 29 uczniów. Stypendia przyznano w następujących przedziałach: dla 6 uczniów klas VI w kwocie od 80 zł - do 145 zł, dla 6 uczniów klas VII w kwocie od 90 zł do 165 zł, dla 7 uczniów klas II gimnazjum w kwocie od 120 zł do 165 zł, dla 8 uczniów klas III gimnazjum w kwocie od 110 zł do 210 zł.

Symboliczne certyfikaty przyznanych stypendiów zostały wręczone przez Wójta Gminy na uroczystym apelu szkolnym w dniu 12 grudnia br. Niewątpliwie okolice Świąt Bożego Narodzenia powodują, że środki finansowe, które przelano na konta rodziców pozostają nie tylko nagrodą za włożony wysiłek ale również stanowią swego rodzaju prezent z okazji Świąt.

Urząd zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium w nowym roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 30 września 2019r.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA