Nieruchomo�ci Pszczyna Nieruchomo�ci Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Edukacja

  • 23 lipca 2019
  • wyświetleń: 1119

W jakim terminie zaświadczenie o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Materiał partnera:

Czy nauczyciel może wydać rodzicom, zaświadczenie o przygotowaniu szkolnym dziecka 6 letniego, jeżeli rzeczywiście zaczyna to przygotowanie dopiero od września?

W jakim terminie może zostać wydane zaświadczenie


Czy nauczyciel może wydać rodzicom, zaświadczenie o przygotowaniu szkolnym dziecka 6 letniego, jeżeli rzeczywiście zaczyna to przygotowanie dopiero od września? Zaświadczenie pozwoli uzyskać rodzicom uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.

Odpowiedź:Przedszkole może wydać zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dopiero w momencie, gdy dziecko faktycznie zacznie spełniać ten obowiązek. Rodzice dziecka sześcioletniego, które nie rozpoczęło spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego powinni natomiast korzystać ze zniżek przysługujących na podstawie przepisów ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1992 r. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego są uprawnione do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

Do końca sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi powinien być dokument potwierdzający wiek dziecka. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozpocznie się bowiem dopiero we wrześniu. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), obowiązek odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Uzasadnienie:Przepisy prawa oświatowego nie przewidują możliwości wydania zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym rozpocznie się faktyczne spełnianie tego obowiązku.
Należy jednak zauważyć, że przepisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przewidują możliwość korzystania ze zniżki w wysokości 37% dla dzieci powyżej 4 roku życia, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania tego obowiązku. Jest to taka sama wysokość zniżki, jak w przypadku dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 4 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1992 r.).

Zapamiętaj!Może zdarzyć się, że dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego później, ze względu na wydanie orzeczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji dziecko skorzysta z ulgi pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego jego wiek oraz zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - art. 31 ust. 5.
  • Ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 295) - art. 4 ust. 4 pkt 1 i pkt 2.


Marta Wysocka
redaktor publikacji oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.